קרן פנסיה רק במיטב דש

מצטרפים לקרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש במסלול השקעה מחקה מדד S&P 500* ונהנים מדמי ניהול מהנמוכים בשוק

בשיעור של 0.22% מהצבירה ו-1.00% מההפקדות

 

*יובהר כי ההצטרפות דרך קישור זה ובתנאים המוצגים לעיל, הינה למסלול השקעה מחקה מדד S&P 500 בלבד, בקרן הפנסיה איילון מיטב פנסיה מקיפה.
לקרן הפנסיה המקיפה של מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ ישנם מגוון מסלולי השקעה נוספים אשר באפשרותך להצטרף אליהם בהצטרפות שאינה דרך קישור זה.
מדיניות ההשקעות של מסלולי ההשקעה מוגדרת מראש ובאפשרות כל עמית לצבור כספים במסלול השקעה התואם את אופק החיסכון שלו, היקף הכספים שחסך, ההתפתחויות בשוק ההון וטעמיו. כמו כן, באפשרותך לצבור כספים במסלול אחד או במספר מסלולים ולהעביר כספים בין המסלולים לפי שיקול דעתך.
ניתן להצטרף לאחד ממסלולי ההשקעה האחרים המנוהלים בקרן הפנסיה איילון מיטב קרן פנסיה מקיפה באמצעות מילוי ידני של טופס ההצטרפות הזמין להורדה באתר האינטרנט של החברה על ידי לחיצה כאן

יש להזין מספר פלאפון
יש להזין טקסט בעברית בלבד
יש להזין טקסט בעברית בלבד